صفحه اصلی
دوشنبه, 13 آبان 1398
80

13 آبان

در یوم الله 13 آبان زنگ استکبار ستیزی در دبیرستان پسرانه حکمت (دوره اول) نواخته شد.

13 آبان

شرح مراسم :

_قرائت قرآن کریم توسط دانش آموز عزیز آقای فرخ رو
_سرود ملی
_سخنرانی مدیریت محترم جناب آقای نجفی
_سخنرانی دبیر محترم جناب آقای امیدخدا
_دکلمه خوانی توسط دانش آموز عزیز آقای عبدوی نسب
_بانگ تکبیر و شعار با حضور دانش آموز عزیز آقای تقی زاده
_قرائت زندگی نامه شهید فهمیده توسط دانش آموز عزیز آقای بشیری
_اجرای سرود همگانی "سرفراز باشی میهن من"
_اهدای جوایز به تمامی دانش آموزان
_پذیرایی