صفحه اصلی
شنبه, 15 شهریور 1399
142

آغاز سال تحصیلی 00-99

حضور 130 دانش آموز از 170 دانش آموز گروه الف

آغاز سال تحصیلی 00-99

بنا بر بخشنامه از سوی اداره آموزش و پرورش و هماهنگی با ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تغییر شکل حضور و کلاس بندی جدید و موقت برای دانش آموزان، 345 دانش آموز ثبت نامی در این مقطع که در 15 کلاس تقسیم بندی شده بودند، حال در هر کلاس از 22نفر دانش آموز 11نفر در گروه الف و 11نفر در گروه ب جای داده شدند، که امروز دانش آموزان گروه الف در مدرسه حاضر شدند.در این هفته سه روز زوج دانش آموزان گروه الف و دو روز فرد دانش آموزان گروه ب حاضر می شوند و برای هفته بعد دانش آموزان گروه ب در سه روز زوج و دانش آموزان گروه الف در دو روز فرد در مدرسه حضور خواهند یافت که تدریس همگی یکسان پیش برود.

تردد در محیط مدرسه با رعایت کلیه پروتوکل های بهداشتی شکل گرفت همچنین در محیط کلاس هم دانش آموزان و هم دبیران طبق ضوابط اعلامی جدید حضور یافتند.

با تشکر از اولیا گرامی که به امانت داری مدرسه و رعایت پروتکل های بهداشتی اعتماد کرده و فرزندان دلبندشان را راهی مدرسه نمودند