صفحه اصلی
چهارشنبه, 09 مهر 1399
136

برگزاری کلاس های همزمان آنلاین و حضوری

ادامه آموزش های سال تحصیلی برای همه

برگزاری کلاس های همزمان آنلاین و حضوری

با توجه به شیوع بیماری کرونا و عدم توانایی حضور در مدرسه برای برخی دانش آموزان، آموزش های مدرسه به شکل حضوری و آنلاین ادامه می یابد. در این اقدام تعداد دانش آموزان کل مدرسه تقسیم به دو شده است، که در روزهای زوج یک گروه و در روزهای فرد گروه دیگر که تمایل به شرکت حضوری در کلاس ها دارند مراجعه می کنند. تمام آموزش های حضوری به صورت همزمان پخش آنلاین هم دارند که دانش آموزانی که در منزل هستند هم از آموزشها عقب نمانند.